سرویس حذف آیکلود

بازگردانی تخصصی اطلاعات اپل آیدی شما

خدمات سایت

 

 

1- حذف آیکلود تمامی دستگاه ها و اپل آیدی ها حتی erase mode و activation lock (حضور فیزیکی دستگاه الزامی میباشد)

2- سرویس info در صورت فراموشی اپل آیدی از طریق imei اپل آیدی بدست خواهد آمد (حضور فیزیکی دستگاه الزامی میباشد)

3- حذف گزینه Two-factor (حضور فیزیکی دستگاه الزامی میباشد)

4- حذف قفل صفحه گوشی آیفون (حضور فیزیکی دستگاه الزامی میباشد)

5- حذف مشکل not Active

6- بازیابی اپل آیدی های کارتی